open/close

Komunikat w sprawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej „Ustawa”) poniżej przedstawiamy Państwu aktualne informacje w tym zakresie.

 

Ustawa wprowadza obowiązkowy system rejestracji i monitorowania drogowego przewozu towarów enumeratywnie wymienionych w jej treści, określa podmioty odpowiedzialne za wypełnienie tego obowiązku, oraz wprowadza wysokie karne administracyjne za jego naruszenie. Systemem monitorowania objęty będzie następujący przewóz towarów: wywóz towaru z Polski, przywóz towaru do Polski, krajowy transport towarów oraz przewóz tranzytowy towarów przez terytorium Polski.

 

Systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną m.in.: paliwa silnikowe; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony, susz tytoniowy itd. (pełna lista towarów objętych systemem monitorowania stanowi załącznik do niniejszego pisma i znajduje się na stronie www: http://www.pl.dsv.com/transport-drogowy/Strefa-klienta/Dokumenty-i-wymagania).

Co do zasady monitorowaniu podlegać będą przesyłki towarowe o masie brutto przekraczającej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów i jednocześnie Ustawa wprowadza zasadę, że nie podlega systemowi monitorowania przewóz pewnych grupy towarów, których opakowania jednostkowe nie przekraczają pewnych objętości granicznych (5 litrów, 11 litrów lub 16 litrów). Odrębne zasady monitorowania przewidziano dla przewozu suszu tytoniowego. Dodatkowo, Ustawa wprowadza kilka wyjątków od obowiązku rejestracji przewozu określonych towarów, w szczególności w przypadku gdy dany przewóz objęty jest procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu.

 

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z Ustawy jest obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu towaru w elektronicznym rejestrze, obowiązek uzupełniania i aktualizacji tego zgłoszenia oraz obowiązek posługiwania się w trakcie przewozu numerem referencyjnym (numer ten jest generowany w chwili zgłoszenia przewozu towaru w rejestrze). W przypadku kontroli numer referencyjny służy do identyfikacji przewozu. Obowiązek rejestracji transportu oraz aktualizacji danych został nałożony na podmiotu wysyłający towar, przewoźnika oraz podmiot odbierający towar. 

 

Przepisy Ustawy zostały uchwalone przez Parlament w dniu 9 marca  i opublikowane 3 kwietnia 2017 r.  po podpisaniu przez Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, jednakże przepisy dotyczące kar nakładany za nieprzestrzeganie obowiązków w niej określonych wejdą w życie z dniem 1 maja 2017 r.

 

W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie czy przewóz towary realizowany na Państwa zlecenie przez DSV będzie objęty systemem monitorowania zgodnie z przepisami ww. Ustawy. W przypadku pozytywnej odpowiedzi bardzo prosimy o niezwłoczne przekazanie takiej informacji przedstawicielowi DSV lub też przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres email: pl_road_riskmanagement@pl.dsv.com abyśmy mogli dokonać niezbędnych ustaleń i objąć Państwa zlecenia odpowiednimi procedurami.

 

 

 

 

Używamy cookies dla celów statystycznych i zwiększenia funkcjonalności. Jeśli przeglądasz tę stronę, zgadasz się na użycie cookies Dowiedz się więcej o naszej polityce cookies Close