open/close

Komunikat w sprawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 2

Ożarów Mazowiecki, 20-04-2017

Komunikat dla Klientów DSV Road Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2017 r. ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r. poz. 708), której sankcje karne zaczną obowiązywać od dnia 1 maja 2017 r., poniżej przedstawiamy Państwu zasady, według których DSV Road Sp. z o.o. (dalej „DSV”) będzie realizować zlecenia przewozu towarów objętych monitorowaniem na podstawie ww. Ustawy.

Od dnia 28 kwietnia 2017 r. zaczną obowiązywać następujące zasady składania zleceń transportowych do DSV, które dotyczą towarów objętych monitorowaniem:

1.Zlecenie transportowe na przewóz towarów podlegających monitorowaniu może być złożone jedynie z wykorzystaniem dedykowanego zlecenia, które stanowi załącznik do niniejszego pisma i którego aktualny wzór znajduje się na stronie www.pl.dsv.com (dalej „Zlecenie Monitorowane SENT”).

2.W Zleceniu Monitorowanym SENT należy wpisać, m.in, numer referencyjny oraz klucz dostępu dla przewoźnika.

3.Zlecenie Monitorowane SENT musi być przesłane na jeden z poniższych adresów e-mail Oddziału DSV, z którym Państwo współpracujecie, tj.:

- Oddział Łódź: sent.lodz@pl.dsv.com,

- Oddział Ołtarzew: sent.oltarzew@pl.dsv.com,

- Oddział Czeladź: sent.czeladz@pl.dsv.com,

- Oddział Komorniki: sent.poznan@pl.dsv.com,

- Oddział Nowa Wieś Wrocławska: sent.wroclaw@pl.dsv.com,

- Oddział Gdańsk: sent.gdansk@pl.dsv.com,

- Oddział Kampinos: sent.kampinos@pl.dsv.com,

- Oddział Kraków: sent.krakow@pl.dsv.com,

- Oddział Białystok: sent.bialystok@pl.dsv.com,

- Oddział Szczecin: sent.szczecin@pl.dsv.com.

4.Zlecenie Monitorowane SENT powinno być zgłoszone:

a) do przewozu krajowego nie później niż do godziny 10.00 w dniu podjęcia towaru,

b) do przewozu międzynarodowego nie później niż do godziny 16.00 dnia poprzedzającego dzień podjęcia towaru.

5.Zleceniodawca odpowiada wobec DSV za rzetelność i prawdziwość danych zawartych w Zleceniu Monitorowanym SENT oraz za zgłoszenie przewozu towaru objętego monitorowaniem.

6.Szczegółowe zasady dotyczące składania i realizacji Zleceń Monitorowanych SENT określone są w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług DSV, które znajdują się na stronie: www.pl.dsv.com.

Obowiązujący tekst ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów dostępny jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl.

Wszelkie pytania dotyczące zasad realizacji w DSV Zleceń Monitorowanych SENT prosimy kierować na jedenz adresów e-mail wskazanych powyżej.

 

Z poważaniem,

Sebastian Plesiński

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

 

 

Używamy cookies dla celów statystycznych i zwiększenia funkcjonalności. Jeśli przeglądasz tę stronę, zgadasz się na użycie cookies Dowiedz się więcej o naszej polityce cookies Close