open/close

RODO

Zachowanie poufności danych jest dla DSV Air & Sea Sp. z o.o. Niezwykle ważne i zależy nam na tym, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki ochrony danych. Dlatego w związku wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Spółka zastosowała środki ochrony bezpieczeństwa danych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt f RODO. Celem wdrożenia ww. środków jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę jako administratora danych, a dotyczących m.in. Klientów, Kontrahentów i Pracowników Spółki. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów oraz Pracowników i Współpracowników Klientów, jak również Przewoźników oraz Pracowników i Współpracowników Przewoźników znajdują się w dokumentach dostępnych na niniejszej stronie.

Klauzula informacyjna dla Klienta

Klauzula informacyjna dla Pracownika lub Współpracownika Klienta

Klauzula informacyjna dla Przewoźnika

Klauzula informacyjna dla Pracownika lub Współpracownika Przewoźnika

Używamy cookies dla celów statystycznych i zwiększenia funkcjonalności. Jeśli przeglądasz tę stronę, zgadasz się na użycie cookies Dowiedz się więcej o naszej polityce cookies Close