open/close

RODO

Zachowanie poufności danych jest dla DSV Road Sp. z o.o. Niezwykle ważne i zależy nam na tym, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki ochrony danych. Dlatego w związku wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Spółka zastosowała środki ochrony bezpieczeństwa danych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt f RODO. Celem wdrożenia ww. środków jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę jako administratora danych, a dotyczących m.in. Klientów, Kontrahentów i Pracowników Spółki. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów oraz Pracowników i Współpracowników Klientów znajdują się w dokumentach dostępnych na niniejszej stronie.

Klauzula informacyjna dla Klienta

Klauzula informacyjna dla Pracownika lub Współpracownika Klienta

Używamy cookies dla celów statystycznych i zwiększenia funkcjonalności. Jeśli przeglądasz tę stronę, zgadasz się na użycie cookies Dowiedz się więcej o naszej polityce cookies Close