open/close

Śledzenie przesyłek

Funkcja śledzenia pozwala w dowolnej chwili sprawdzić stan ostatnio nadanych przesyłek.

System Track & Trace Road

Track & Trace Road to nasz najstarszy system śledzenia przesyłek, obejmujący przewozy drogowe na terenie Europy. Umożliwia wyszukiwanie przesyłek przy użyciu takich parametrów jak numer klienta i numer przesyłki. Otrzymują Państwo harmonogram zawierający dokładniejsze informacje o przesyłkach i umożliwiający sprawdzanie ich statusu na bieżąco.

Zaloguj się (nowe okno)

D-Track

D-Track to globalne repozytorium danych dotyczących przesyłek w ramach systemu spedycji lotniczej i morskiej DSV, obejmujące wszystkie przesyłki eksportowe obsługiwane przez biura DSV na całym świecie. System umożliwia elektroniczne zlecanie przesyłek oraz ich monitorowanie na poziomie poszczególnych przesyłek lub zleceń. Ponadto D-Track oferuje zintegrowaną funkcję monitorowania zleceń zakupu i moduł zarządzania, a także inne usługi dodatkowe, takie jak moduł informacji o ładunkach w magazynie (Cargo On-Hand), elastyczne raporty do pobrania czy funkcja załączania niezbędnych dokumentów na poziomie przesyłek i zleceń.

Zaloguj się (nowe okno)

System Frans Maas Track & Trace

System Frans Maas Track & Trace obejmuje transport drogowy, lotniczy i morski na terenie Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii, Austrii, Węgier, Bułgarii, Grecji i Ukrainy.
Rozwiązanie to umożliwia wyświetlanie informacji o statusie ładunków na podstawie takich parametrów jak numer przesyłki, numer klienta i żądany termin dostawy. Możliwe jest także przekazywanie informacji o stanie przesyłek z powrotem do Państwa systemu za pośrednictwem elektronicznej wymiany danych (EDI). Ponadto dostępne jest tworzenie całościowych raportów o efektywności oraz raportów operacyjnych dotyczących magazynów lub obszarów.

Zaloguj się (nowe okno)

Używamy cookies dla celów statystycznych i zwiększenia funkcjonalności. Jeśli przeglądasz tę stronę, zgadasz się na użycie cookies Dowiedz się więcej o naszej polityce cookies Close