open/close

Brexit

Czy będzie Brexit 31 października?

Premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, wyraża determinację by Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 października, z umową lub bez. Znaczna część brytyjskiego parlamentu jest przeciwna takiemu rozwiązaniu, jednak nie da się przewidzieć, co się stanie. Ryzyko braku porozumienia nadal jest wysokie, dlatego w DSV przygotowujemy się do Brexitu bez porozumienia w tym dniu, mając jednak nadzieję na kolejne przesunięcie tego terminu.

Brexit wciąż może zakończyć się:

 • Podpisaniem umowy, która przewiduje okres przejściowy obejmujący zasadę „stand still" (utrzymanie stanu obecnego) w kontekście obrotu towarowego. Przewidziany w umowie okres przejściowy będzie trwać od dnia wyjścia Zjednoczonego Królestwa do końca 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu. W tym czasie zostaną zachowane dotychczasowe zasady obrotu towarowego (brak kontroli i ograniczeń).
 • Wypracowaniem nowej umowy między Brukselą a Londynem
 • Złożeniem przez stronę brytyjską wniosku o kolejne przesunięcie daty opuszczenia UE
 • Twardym Brexitem, który oznacza, że z dniem 01.11.2019 Wielka Brytania stanie się państwem trzecim, a unijni przedsiębiorcy będą zobowiązani wypełniać obowiązki wynikające z formalności celnych

Chcąc pomóc naszym kontrahentom, zwłaszcza tym którzy nie mają żadnego doświadczenia w obrocie z państwami spoza Unii Europejskiej, w przygotowaniu się do najczarniejszego scenariusza doradzamy :

 • Sprawdzenie czy posiadacie Państwo numer EORI, jeśli nie poniżej zamieszczamy link do instrukcji jak go uzyskać

LINK

Informujemy, że obecnie czas oczekiwania na wydanie decyzji o nadaniu numeru EORI wynosi ok. 7 dni licząc od momentu wykonania wszystkich kroków z wyżej zamieszczonej instrukcji.

 • Rozważenie udzielenia upoważnienia agencji celnej, która będzie mogła dokonywać zgłoszeń celnych w Państwa imieniu lub zapewnienia własnych zasobów kadrowych. Jeśli zdecydujecie się Państwo na dokonywanie zgłoszeń we własnym zakresie, należy zapewnić pracownikom dostęp do systemów celnych oraz programu do obsługi celnej. 
 • Decydując się na udzielenie upoważnienia należy przygotować aktualne kserokopie dokumentów założycielskich firmy: REGON, NIP, KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych, na konto Urząd Miasta w Poznaniu, nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
  Uwaga! Niezależnie czy zgłoszeń dokonywać będziecie Państwo za pośrednictwem agencji, czy własnych pracowników, należy pamiętać, że muszą być oni powiązani z kontem SISC firmy na platformie PUESC. Obecnie czas oczekiwania na powiązanie wynosi nawet do 3 m-cy.

  Wzór upoważnienia w języku polskim

  Wzór upoważnienia w języku angielskim

  • Sprawdzenie, czy faktura wystawiana dla/od kontrahenta z/do UK zawiera elementy niezbędne dla faktury exportowej/importowej, a w szczególności:
   • określenie exportera (sprzedawcy) /importera (kupującego) wraz z adresem oraz numerem EORI/ numerem NIP/VAT
  Numer EORI oraz numer NIP/VAT dotyczy zarówno podmiotu polskiego jak brytyjskiego
   • numer oraz data faktury
   • warunki dostawy według Incoterms (trzyliterowy symbol wraz z nazwą miejsca)
   • wartość faktury ogółem wraz z określeniem waluty
  Poniższe dane musza odnosić się do każdej pozycji wymienionej na fakturze :
   • kraj pochodzenia
   • nazwę/ możliwie najpełniejszy opis towaru pozwalający na sprawną jego taryfikację
   • CN kod (kod taryfy celnej) Informacja ta nie jest niezbędna jednak na pewno wpłynie na skrócenie procesu odprawy celnej.
   • cena jednostkowa oraz wartość pozycji
   • waga brutto/netto oraz ilość/ rodzaj opakowań, przy czym dane te mogą się znajdować na specyfikacji/ packing liście itp.
   • Stawka podatku VAT w przypadku exportu
  • Dokonanie wyboru procedury jaką towary mają zostać objęte.
  W przypadku importu: dopuszczenie do obrotu, uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa, składowanie w składzie celnym, procedura końcowego przeznaczenia.
  W przypadku exportu: wywóz, powrotny wywóz, składowanie w składzie celnym(towary objęte refundacją wywozową), uszlachetnianie bierne.
  Należy pamiętać, że procedury specjalne (np. uszlachetnianie czynne; bierne, składowanie celne, procedura końcowego przeznaczenia) wymagają uzyskania przez firmę pozwolenia na jej stosowanie. Wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury specjalnej wiązać się będzie ze złożeniem zabezpieczenia lub uzyskaniem zgody organu celnego na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia długu celnego.
  • Zapoznanie się z zakazami i ograniczeniami jakim mogą podlegać towary w obrocie z Anglią

  LINK

  • Zapoznanie się z preferencyjnymi regułami pochodzenia

  LINK

  • Ustalenie klasyfikacji, czyli kodu taryfy celnej, dzięki któremu znana będzie wysokość należności celno-podatkowych wynikających z importu, a także ewentualne ograniczenia i zakazy wynikające zarówno z importu jak i exportu.

  Poniżej zamieszczamy link do zintegrowanej taryfy celnej ISZTAR4

  LINK

  • W przypadku przemieszczeń towaru unijnego pomiędzy dwoma państwami Unii poprzez terytorium Wielkiej Brytanii (kwestia Irlandii) doradzamy wystawienie dokumentu T2L lub T2LF w celu potwierdzenia unijnego statusu celnego
  Poniżej znajda też Państwo broszurę przygotowana przez Ministerstwo Finansów przybliżająca tematykę celną.

  LINK

  Zachęcamy również do zapoznania się z informacyjną stroną DSV poświęconą Brexitowi.

  LINK