open/close

Brexit

Jakie będą konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej?

1 lutego 2020 r. Wielka Brytania weszła w tak zwany okres przejściowy, który będzie trwał do 31 grudnia 2020r.

Jest to okres, w którym współpraca handlowa między Wielką Brytanią, a Państwami Unii Europejskiej jest kontynuowana na niezmienionych zasadach prawnych, czyli bez kontroli celnych i zmian w dokumentacji. Zjednoczone Królestwo do 1 lipca 2020r. miało możliwość przedłużenia tego okresu, jednakże nie skorzystało z niej.

Okres przejściowy jest czasem, w którym prowadzone są rozmowy dotyczące warunków umowy handlowej. Od wyniku tych rozmów będą zależały kwestie opłat celnych obowiązujących po 1 stycznia 2021r. W przypadku nie zawarcia umowy stawki celne będą obowiązywać tak jak obecnie ma to miejsce dla krajów trzecich, zmienią się zasady rozliczania podatku VAT oraz zasady pobierania akcyzy. W przypadku wypracowania porozumienia cła mogą być nawet całkowite zniesione.

Niezależnie od powyższego, 1 stycznia 2021r. formalności celne i graniczne między Wielką Brytanią, a Państwami Unii Europejskiej zostaną wprowadzone.

Zespół ekspertów DSV cały czas monitoruje sytuacje i podejmuje wewnętrzne działania, które mają na celu odpowiednie przygotowanie do obsługi przesyłek naszych Klientów na kierunkach PL-UK i UK-PL po 1 stycznia 2021r. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z dedykowanym opiekunem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Poniżej natomiast przedstawiamy podstawowe działania jakie należy podjąć, na etapie przygotowawczym:

 • Sprawdzenie czy posiadacie Państwo numer EORI, jeśli nie poniżej zamieszczamy link do instrukcji jak go uzyskać

LINK

Informujemy że czas rozpatrywania wniosków o nadanie numeru EORI jest uzależniony od ilości wniosków wpływających do rejestracji. W związku z tym zalecamy składanie wniosków przynajmniej na kilkanaście dni przed planowanym wywozem lub przywozem towarów.

 • Rozważenie udzielenia upoważnienia agencji celnej, która będzie mogła dokonywać zgłoszeń celnych w Państwa imieniu lub zapewnienia własnych zasobów kadrowych. Jeśli zdecydujecie się Państwo na dokonywanie zgłoszeń we własnym zakresie, należy zapewnić pracownikom dostęp do systemów celnych oraz programu do obsługi celnej. 
 • Decydując się na udzielenie upoważnienia należy przygotować aktualne kserokopie dokumentów założycielskich firmy: REGON, NIP, KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych, na konto Urząd Miasta w Poznaniu, nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
  Uwaga! Niezależnie czy zgłoszeń dokonywać będziecie Państwo za pośrednictwem agencji, czy własnych pracowników, należy pamiętać, że muszą być oni powiązani z kontem SISC firmy na platformie PUESC. Czas oczekiwania na rejestrację podmiotu oraz powiązanie z przedstawicielem, podobnie jak w przypadku wniosku o nadanie numeru EORI, jest uzależniony od ilości wniosków wpływających do rejestracji.

  Wzór upoważnienia w języku polskim

  Wzór upoważnienia w języku angielskim

  • Sprawdzenie, czy faktura wystawiana dla/od kontrahenta z/do UK zawiera elementy niezbędne dla faktury exportowej/importowej, a w szczególności:
   • określenie exportera (sprzedawcy) /importera (kupującego) wraz z adresem oraz numerem EORI/ numerem NIP/VAT
  Numer EORI oraz numer NIP/VAT dotyczy zarówno podmiotu polskiego jak brytyjskiego
   • numer oraz data faktury
   • warunki dostawy według Incoterms (trzyliterowy symbol wraz z nazwą miejsca)
   • wartość faktury ogółem wraz z określeniem waluty
  Poniższe dane musza odnosić się do każdej pozycji wymienionej na fakturze :
   • kraj pochodzenia
   • nazwę/ możliwie najpełniejszy opis towaru pozwalający na sprawną jego taryfikację
   • CN kod (kod taryfy celnej) Informacja ta nie jest niezbędna jednak na pewno wpłynie na skrócenie procesu odprawy celnej.
   • cena jednostkowa oraz wartość pozycji
   • waga brutto/netto oraz ilość/ rodzaj opakowań, przy czym dane te mogą się znajdować na specyfikacji/ packing liście itp.
   • Stawka podatku VAT w przypadku exportu
  • Dokonanie wyboru procedury jaką towary mają zostać objęte.
  W przypadku importu: dopuszczenie do obrotu, uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa, składowanie w składzie celnym, procedura końcowego przeznaczenia.
  W przypadku exportu: wywóz, powrotny wywóz, składowanie w składzie celnym(towary objęte refundacją wywozową), uszlachetnianie bierne.
  Należy pamiętać, że procedury specjalne (np. uszlachetnianie czynne; bierne, składowanie celne, procedura końcowego przeznaczenia) wymagają uzyskania przez firmę pozwolenia na jej stosowanie. Wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury specjalnej wiązać się będzie ze złożeniem zabezpieczenia lub uzyskaniem zgody organu celnego na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia długu celnego.
  • Zapoznanie się z zakazami i ograniczeniami jakim mogą podlegać towary w obrocie z Anglią

  LINK

  • Zapoznanie się z preferencyjnymi regułami pochodzenia

  LINK

  • Ustalenie klasyfikacji, czyli kodu taryfy celnej, dzięki któremu znana będzie wysokość należności celno-podatkowych wynikających z importu, a także ewentualne ograniczenia i zakazy wynikające zarówno z importu jak i exportu.

  Poniżej zamieszczamy link do zintegrowanej taryfy celnej ISZTAR4

  LINK

  • W przypadku przemieszczeń towaru unijnego pomiędzy dwoma państwami Unii poprzez terytorium Wielkiej Brytanii (kwestia Irlandii) doradzamy wystawienie dokumentu T2L lub T2LF w celu potwierdzenia unijnego statusu celnego
  Poniżej znajda też Państwo broszurę przygotowana przez Ministerstwo Finansów przybliżająca tematykę celną.

  LINK

  Zachęcamy również do zapoznania się z informacyjną stroną DSV poświęconą Brexitowi.

  LINK