open/close

Kodeks DSV

Kodeks postępowania DSV wyznacza standardy dla naszych zachowań i stanowi wzorzec postępowania etycznego. Jednocześnie wspiera naszą wizję, strategię i wartości korporacyjne. Opisuje szczególne zasady i wzorce dotyczące przeciwdziałania korupcji, przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, praw człowieka i prawa pracy, a także przetwarzania informacji oraz zachowania pro-środowiskowego.

Zależy nam na tym, aby wartości i wzorce zawarte w tym dokumencie były przestrzegane nie tylko przez naszych pracowników, ale także przez naszych partnerów biznesowych i dostawców

Kodeks postępowania DSV

Code of Conduct DSV