open/close

DSV w Polsce

Grupa DSV jest obecna w Polsce od roku 1995. Do roku 2007 funkcjonowała pod marką DFDS Transport. W 2001 r. DFDS Transport stał się częścią DSV Samson. W latach 2006-2008 w wyniku akwizycji przejęte zostały polskie oddziały holenderskiego holdingu Frans Maas (2006) i belgijskiego ABX Logistics (2008). W roku 2016 zostały przejęte aktywa UTi Worldwide, również w Polsce. W 2020 roku integracja spółki Panalpina Polska sp. z o. o. ze spółkami z Grupy DSV w Polsce.

Kluczowe obszary działalności Grupy DSV w Polsce pokrywają się z organizacją korporacyjną. Rozdzielone są pomiędzy trzy dywizje: DSV Road (Spedycja i transport drogowy), DSV Air & Sea (Spedycja lotnicza i morska) i DSV Solutions (Logistyka magazynowa). Od 2012 działalność w Polsce prowadzi także Spółka DSV International Shared Services, która świadczy globalne usługi biznesowe w ramach Grupy DSV na świecie, a także lokalne usługi dla Spółek DSV w Polsce. Zatrudnia blisko 1000 pracowników, głównie w biurze w Warszawie. Działalność DSV ISS koncentruje się w takich obszarach jak: IT, finanse, automatyzacja procesów, analiza danych, administracja celna, zarządzanie projektami, usługi kadrowo-płacowe oraz w innych obszarach związanych ze wsparciem biznesu.

Spółki należące do Grupy DSV generują roczne przychody w wysokości blisko 800 mln złotych, co plasuje je wspólnie w pierwszej piątce największych i najbardziej rentownych firm w branży TSL w Polsce. Aktualne DSV zatrudnia w ponad 30 kluczowych lokalizacjach w Polsce około 2200 pracowników.

Dysponujemy ponad 150 tys. m2 powierzchni magazynowej. Dzięki krajowej oraz światowej sieci DSV możemy zaoferować Klientom bezpośrednie połączenia drogowe, lotnicze i morskie oraz obsługę magazynową na 6 kontynentach w ramach kompletnego łańcucha dostaw.