open/close

DSV w Polsce

Grupa DSV jest obecna w Polsce od roku 1995. Do roku 2007 funkcjonowała pod marką DFDS Transport. W 2001 r. DFDS Transport stał się częścią DSV Samson. W latach 2006-2008 w wyniku akwizycji przejęte zostały polskie oddziały holenderskiego holdingu Frans Maas (2006) i belgijskiego ABX Logistics (2008). W roku 2016 zostały przejęte aktywa UTi Worldwide, również w Polsce. W 2019 roku nastąpiło przejęcie spółki Panalpina przez DSV A/S.

Kluczowe obszary działalności Grupy DSV w Polsce pokrywają się z organizacją korporacyjną. Rozdzielone są pomiędzy trzy dywizje: DSV Road (Spedycja i transport drogowy), DSV Air & Sea (Spedycja lotnicza i morska) i DSV Solutions (Logistyka magazynowa). Od 2012 działalność w Polsce prowadzi także Spółka DSV International Shared Services, która świadczy globalne usługi biznesowe w ramach Grupy DSV na świecie, a także lokalne usługi dla Spółek DSV w Polsce. Zatrudnia w biurze w Warszawie blisko 1000 pracowników w takich obszarach, jak: IT, Finanse i Księgowość, Analiza danych i raportowanie, Administracja Celna, Zakupy, Zarządzanie projektami, Marketing, Wsparcie biznesu.

Spółki należące do Grupy DSV generują roczne przychody w wysokości blisko 800 mln złotych, co plasuje je wspólnie w pierwszej piątce największych i najbardziej rentownych firm w branży TSL w Polsce. Aktualne DSV zatrudnia w 29 kluczowych lokalizacjach w Polsce niemal 2000 pracowników.

Dysponujemy ponad 150 tys. m2 powierzchni magazynowej. Dzięki krajowej oraz światowej sieci DSV możemy zaoferować Klientom bezpośrednie połączenia drogowe, lotnicze i morskie oraz obsługę magazynową na 6 kontynentach w ramach kompletnego łańcucha dostaw.