open/close

E-faktura

Dzięki niedawnym zmianom prawnym (art. 2 pkt. 31 i 32 oraz art. 106a-n Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w sprawie wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej) powszechne staje się przesyłanie faktur drogą elektroniczną. To znacznie szybszy, tańszy i pewniejszy sposób niż dokumenty papierowe. Dostosowaliśmy zatem nasze procesy i systemy do posługiwania się fakturami w formacie PDF. Poprawność ich funkcjonowania i zgodność z obowiązującymi przepisami została potwierdzona przez firmę konsultingową Ernst & Young (opinia w formacie PDF).

Korzystając z e-faktur:

  • uzyskują Państwo wygodny i natychmiastowy dostęp do dokumentów
  • oszczędzają Państwo na czasie i kosztach archiwizacji
  • korzystają Państwo z bezpiecznego, potwierdzonego certyfikatem Verisign systemu obsługi faktur
  • pomagają Państwo chronić środowisko naturalne

Od wygodnego i bezpiecznego sytemu obsługi faktur dzielą Państwa trzy kroki.

Wystarczy:

  1. Wypełnić dostępny tutaj [kliknij tutaj] formularz elektroniczny
  2. Wypełnić, wydrukować i podpisać „Zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną” [PL / EN]
  3. Dostarczyć do nas oryginał dokumentu

- pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:

DSV International Shared Services Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 34a

PL 02-672 Warszawa

lub:

- jako załącznik mailem na adres:
dsvefaktura@pl.dsv.com

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i usłyszymy Państwa sugestie. Prosimy przesyłać je na adres dsvefaktura@pl.dsv.com