open/close

Wewnętrzny System Kontroli

Wdrożony Wewnętrzny System Kontroli obejmuje swym zakresem:

Warszawa ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa

Warszawa ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa

Kontrola obrotu towarami o znaczeniu strategicznym stanowi istotny element polityki bezpieczeństwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i globalnym. Dotyczy wspólnych działań podejmowanych przez przedsiębiorców i administrację rządową, związanych z obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Staje się głównym filarem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej i współpracy Państw Członkowskich w tym zakresie.
Zasady obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategiczny, reguluje Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

Wewnętrzny System Kontroli:

  • jest elementem krajowego systemu kontroli eksportu,
  • reguluje zasady obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
  • określa sposób ewidencji obrotu,
  • pozwala kontrolować każdą komórkę w organizacji,
  • porządkuje proces decyzyjny w organizacji,
  • pozwala eliminować błędy pracowników,
  • buduje wiarygodność organizacji.

Wewnętrzny System Kontroli opiera się na 3 filarach:

  • znajomości parametrów technicznych towaru,
  • znajomości partnera handlowego,
  • wiedzy na temat możliwości wykorzystania towaru

Polityka Kontroli Obrotu

Certyfikat WSK PL

Certyfikat WSK ENG

Certyfikat NCAGE