open/close

Ładunki niebezpieczne

Kwalifikowani przewoźnicy

Organizujemy odbiór oraz dostawę przez specjalnie kwalifikowanych przewoźników, zapewniamy specjalistyczne opakowania i oznakowania dla towarów niebezpiecznych, jak również przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty wymagane międzynarodowymi przepisami i regulacjami. 

Certyfikowany personel

Mamy aktualną wiedzę na temat odpowiednich przepisów regulujących przewóz ładunków niebezpiecznych. Nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni i certyfikowani w zakresie obsługi towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, powietrznym i morskim. Dzięki temu możemy zapewnić ciągłość i niezawodność przewozu oraz właściwą obsługę wszystkich dostaw.

Zapytaj o wycenę