open/close

Strefa przewoźnika/armatora

System informatyczny Web Cost

 
W związku z wieloma zapytaniami w sprawie naszych wymagań w stosunku do przesyłanych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń za Państwa usługi na rzecz DSV Air & Sea Sp. z o.o. informujemy, że w spółce korzystamy z systemu informatycznego Web Cost, który zapewnia automatyczną obsługę rozliczeń Państwa należności i ma następujące funkcjonalności:

  • Państwa faktury za wykonane usługi wraz ze wszystkimi dokumentami transportowymi (np. CMR), po przyjęciu do firmy są przygotowywane do skanowania, dlatego też prosimy o przekazywanie dokumentów nie zawierających zszywek oraz spinaczy biurowych. Dokumenty zszyte lub pospinane wydłużają ten proces, natomiast skaner jest równocześnie ewidencją wpływu Państwa dokumentów.

  • Skaner automatycznie odczytuje nr przesyłki podany na wszystkich dokumentach oraz numer transportu DSV, otrzymane od Pracownika Operacyjnego DSV Air & Sea w zleceniu transportowym, w celu identyfikacji Państwa dokumentów z właściwym departamentem rozliczeniowym za Państwa usługi. Identyfikacja nr przesyłki automatycznie zapisuje i przekazuje Państwa dokumenty do akceptacji Pracownika Operacyjnego DSV Air & Sea, w wyniku,której automatycznie przekazywany jest do terminu płatności w systemie finansowo księgowym.

W związku z powyższym jeszcze raz ponawiamy naszą prośbę o zastosowanie się do naszych wymagań, które na pewno pozytywnie wpłyną na prawidłowość i terminowość rozliczeń wynikających z naszej współpracy.

DSV Air & Sea Sp. z o.o.

Zasady przesyłania faktur transportowych oraz wszelkich dokumentów potwierdzających realizacje transportu        

W celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń za Państwa usługi realizowane na rzecz DSV Air & Sea Sp. z o.o. pragniemy Państwu przypomnieć zasady przesyłania faktur transportowych oraz wszelkich dokumentów potwierdzających realizację transportu (w tym listy CMR):

  • dokumenty przesyłać razem z fakturą, wyłącznie na adres siedziby Spółki: DSV Air & Sea Sp. z o.o. ul. Ożarowska 40/42, Duchnice 05-850 Ożarów Mazowiecki 

  • podawać zawsze na wszystkich dokumentach numer przesyłki DSV, otrzymane od Pracownika Operacyjnego DSV Air & Sea przy składaniu zamówienia na transport i umieszczone w zleceniu transportowym

  • umieszczać zawsze w tym samym miejscu na fakturze nr przesyłki DSV i numer transportu DSV, w celu łatwiejszej identyfikacji przez urządzenie rejestrujące

  • przekazywać dokumenty nie zawierające zszywek oraz spinaczy biurowych

Ponadto informujemy, że w przypadku wystawienia faktury niezgodnie ze zleceniem, a mianowicie brakiem numeru przesyłki DSV/brakiem numeru transportu DSV, nieprawidłowo wypełniony list CMR odsyłamy Państwa faktury bez księgowania. Termin płatności będzie naliczany od daty wpływu faktury wraz z załącznikami, które spełniają wszystkie nasze wymagania.

DSV Air & Sea Sp. z o.o.