open/close

Branża przemysłowa

Usługi DSV Solutions są dedykowane dla klientów o zróżnicowanych potrzebach – począwszy od firm z branży chemicznej i budowlanej, w tym zarówno producentów, jak i dystrybutorów, aż po przedsiębiorstwa wymagające specjalistycznych usług np. w branży spożywczej, w tym zarówno dostawców dodatków do żywności, jak i producentów opakowań. 

Obiekty magazynowe, w których świadczymy usługi dla branży przemysłowej, przystosowane są do składowania różnorodnych produktów, uwzględniając specyficzne wymagania, czy to w przypadku towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne, dodatków funkcjonalnych do żywności, czy też maszyn i urządzeń o nietypowych kształtach i rozmiarach. Specjalistyczne usługi dodatkowe w naszej ofercie obejmują m.in. przepakowywanie produktów sypkich i płynnych, w tym także materiałów niebezpiecznych, ich znakowanie oraz organizację transportu. Dla wielu naszych kluczowych klientów prowadzimy operacje in-house, przejmując odpowiedzialność i kontrolę nad przebiegiem poszczególnych procesów, zarówno w obszarze produkcji, jak i całego łańcucha dostaw. Niezależnie od charakteru powierzonych nam towarów prowadzimy działalność w oparciu o lokalne przepisy oraz wymagania poszczególnych krajów. 

Posiadamy doświadczenie oraz przestrzegamy niezbędnych procedur postępowania w przypadkach awaryjnych, gdy zachodzi konieczności szybkiego wycofania danego produktu. Jest to możliwe dzięki naszym systemom rejestrującym i gromadzącym dane o produktach na każdym etapie łańcucha logistycznego.
Dzięki wdrożonemu Systemowi Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) jesteśmy wiarygodnym partnerem dla wielu producentów żywności. Posiadane przez nas liczne certyfikaty, wymagane w sektorze przemysłowym, potwierdzają że zagadnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego mają dla nas szczególne znaczenie. Nasze usługi dla sektora przemysłowego spełniają następujące normy: ISO 14000/14001 (dotycząca zarządzania środowiskowego w odniesieniu do działalności przedsiębiorstwa oraz produktu i usługi), TAPA (określająca wymogi dotyczące bezpieczeństwa w transporcie), dyrektywa Seveso II (w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi), SQAS (system badania i oceny bezpieczeństwa i jakości).

Zapytaj o wycenę