open/close

Projektowanie rozwiązań logistycznych

Projektując rozwiązania logistyczne, każdy przypadek traktujemy indywidualnie, niezależnie od wielkości Klienta, czy skali współpracy. Uwzględniamy specyfikę biznesu Klienta i jego oczekiwania wobec outsourcingu procesów logistycznych.

Naszym celem jest zaprojektowanie obsługi „szytej na miarę” z uwzględnieniem zarówno potrzeb Klienta jak i wszystkich możliwych do wykorzystania technologii, przyczyniających się do podnoszenia efektywności procesów logistycznych z uwzględnieniem aktualnych trendów rynkowych i poziomu stawek.

Nasze rozwiązania obejmują cały łańcuch dostaw. Integrujemy wszystkich jego uczestników, zapewniając optymalny, niezakłócony przepływ zarówno materiałów jak i informacji. Integralną częścią naszych rozwiązań są operacje magazynowe, zarządzanie zapasami i dystrybucja. Nasze główne atuty to wieloletnie, międzynarodowe doświadczenia we wdrażaniu projektów logistycznych w różnych branżach, a także w zarządzaniu sprzedażą, zapasami i dystrybucją, wsparte zastosowaniem profesjonalnych narzędzi informatycznych.

Zapytaj o wycenę