open/close

Magazynowanie

Specjalizujemy się w kompleksowych usługach logistyki magazynowej. Oferujemy zarówno rozwiązania indywidualne, jak i ustandaryzowany serwis logistyczny. Projektując nasze usługi, uwzględniamy specyfikę każdego Klienta i jego oczekiwania wobec outsourcingu procesów logistycznych. Wynikiem tego jest obsługa „szyta na miarę” potrzeb i zwiększająca ogólną efektywność działalności naszych partnerów.

Zarządzamy łańcuchem dostaw, integrując wszystkich jego uczestników i zapewniając niezakłócony przepływ informacji. Zakres naszych usług obejmuje całość procesu logistycznego na wszystkich poziomach planowania.

Integralną częścią naszych rozwiązań są operacje magazynowe, zarządzanie zapasami i dystrybucja. Nasze główne atuty to międzynarodowe doświadczenia we wdrażaniu projektów logistycznych, a także w zarządzaniu sprzedażą, zapasami i dystrybucją, wsparte zastosowaniem profesjonalnych narzędzi informatycznych

Zapytaj o wycenę