open/close

Składy konsygnacyjne

W naszym Centrum Logistycznym zlokalizowanym w Kampinosie k. Warszawy, od 2012 roku prowadzimy nowoczesny skład konsygnacyjny o powierzchni blisko 10 000 m2, zapewniający możliwość składowania produktów w dwóch zakresach temperaturowych: +15°C +25°C i +2°C +8°C oraz obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Zapewniamy pełną obsługę w zakresie magazynowania, konfekcjonowania towarów i administracji. Prowadzimy całodobowy monitoring naszych obiektów pod względem temperatury oraz wilgotności powietrza. Cały proces odbywa się pod kontrolą wykwalifikowanych farmaceutów i specjalistów ds. jakości, którzy czuwają nad jego prawidłowym przebiegiem.

Zapytaj o wycenę