open/close

Substancje kontrolowane

W naszymi Składzie Konsygnacyjnym Produktów Leczniczych posiadamy zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi naszych Klientów. 

Posiadamy również zezwolenie na obrót lekami cytostatycznymi oraz substancjami bardzo silnie działającymi.

Zapytaj o wycenę