open/close

Obsługa przyjęć i wydań

W ramach obsługi przyjęć i wydań dokonujemy rozładunku lub załadunku niezależnie od środka transportu i wymaganej technologii. W zależności od potrzeb dokonujemy kontroli ilościowej, jakościowej, sortujemy kartony, formujemy jednostki paletowe, rejestrujemy w systemie magazynowym WMS numery seryjne, czy też inne, wymagane dane logistyczne.

Zapytaj o wycenę