open/close

Obsługa zwrotów

W ramach obsługi zwrotów, przeprowadzamy kontrolę ilościową i jakościową oraz dokonujemy segregacji zwracanego towaru. Rejestrujemy wymagane dane logistyczne w systemie magazynowym. Obsługa zwrotów prowadzona jest w sposób sprawny, z zachowaniem uzgodnionych z Klientem procedur operacyjnych i norm wydajności.

Zapytaj o wycenę