open/close

Dodatek Brexit

Od 1 stycznia 2021 stajemy w obliczu nowej rzeczywistości związanej z formalnościami celnymi w handlu między Wielką Brytanią a UE. Będzie to miało negatywny wpływ na rynek przewozów z/do Wielkiej Brytanii ze względu m.in. na:

  • wycofanie się z części przewoźników obsługi z rynku brytyjskiego, czego następstwem będzie zmniejszona dostępność środków transportu,
  • koszty przestojów związanych z realizacją odpraw celnych po stronie polskiej i brytyjskiej,
  • koszty realizacji dodatkowych kilometrów ze względu na podjazdy na odprawy celne,
  • wydłużony czas oczekiwania na granicy Unii Europejskiej.

W celu zapewnienia dalszej płynnej realizacji usług przewozów na tym rynku, zmuszeni jesteśmy wprowadzić opłatę w postaci dodatku procentowego do każdego frachtu na linii PL-UK/ UK-PL.

Opłata wchodzi w życie od 1 stycznia 2021r. i ma zastosowanie do wszystkich transportów realizowanych od tego dnia począwszy.

Ze względu na dynamikę sytuacji rynkowej, poziom dodatku będzie weryfikowany i aktualizowany co tydzień, w każdy piątek począwszy od 8 stycznia, z okresem obowiązywania od poniedziałku kolejnego tygodnia.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie dodatkowe koszty, niezależne od DSV, będące wynikiem np. zaplombowania środka transportu, rewizji celnej, dodatkowych postojów itp., będą refakturowane na zleceniodawcę usługi.

Jeśli pojawią się z Państwa strony jakiekolwiek pytania dotyczące powyższych informacji, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym.

Poziom dodatku Brexit:
Okres obowiązywania dodatku     Poziom dodatku   Minimalny poziom dopłaty za przesyłkę
25.01.2021 - 31.01.2021     20.00%   10 EUR
18.01.2021 - 24.01.2021     10.00%   5 EUR
11.01.2021 - 17.01.2021     10.00%   5 EUR
01.01.2021 - 10.01.2021     10.00%   5 EUR