open/close

Wskaźnik indeksacji Cen Usług Przewozowych

Stawki za usługi transportowe podlegaja corocznej, automatycznej indeksacji z dniem 1 marca każdego roku obowiązywania oferty o procentowy wskaźnik indeksacji, który odzwierciedla zmiany w kosztach usług świadczonych przez DSV Road i jest przygotowywany na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Rodzaj i udział kosztów uwzględnionych we Wskaźniku określa Tabela Indeksacji.

Tabela indeksacji Cen Usług Przewozowych (PL)

Table of Price Indexation of Transportation Services (ENG)

Procentowy wskaźnik indeksacji cen usług przewozowych DSV Road Sp. z o.o. od 1 marca 2020 roku wynosi: 3,30 %