open/close

Wskaźnik indeksacji Cen Usług Przewozowych

Stawki za usługi transportowe podlegaja corocznej, automatycznej indeksacji z dniem 1 marca każdego roku obowiązywania oferty o procentowy wskaźnik indeksacji, który odzwierciedla zmiany w kosztach usług świadczonych przez DSV Road i jest przygotowywany na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Rodzaj i udział kosztów uwzględnionych we Wskaźniku określa Tabela Indeksacji.

 

Procentowy wskaźnik indeksacji cen usług przewozowych DSV Road Sp. z o.o. od 1 marca 2018 roku wynosi: 2,96 %