open/close

Opłaty dodatkowe

Opłata Administracyjna 

Opłata administracyjna związana jest z administracyjnymi kosztami obsługi frachtu. W przypadku braku innych ustaleń, opłata ta jest doliczana do każdej faktury za usługi świadczone przez DSV Road.

Informujemy, że wysokość opłaty administracyjnej od dnia 01.05.2010 została ustalona na poziomie 15 PLN.

Opłata za monitorowanie płatności 

Informujemy, że wysokość opłaty za monitorowanie płatności od dnia 1.05.2010 została ustalona na poziomie 4 PLN.

Zapytaj o wycenę