Ubezpieczenie Cargo

„Po co ponosić ryzyko, gdy składki są tak niskie”

Zabezpiecz swoją firmę przed stratami finansowymi będącymi wynikiem utraty lub uszkodzenia towaru wykupując ubezpieczenie Cargo oferowane przez DSV.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo każdej przesyłce, ale zdajemy sobie również sprawę z zagrożeń oraz ryzyk jakie występują w transporcie. Wspólnie z naszym globalnym partnerem AIG (American International Group) oferujemy konkurencyjne pokrycie ubezpieczeniowe praktycznie dla większości towarów.

Z ubezpieczeniem DSV Cargo zyskują Państwo:

  • Ubezpieczenie all-risk z włączeniem ryzyka wojny i strajku (klauzula A)
  • Pełną i najbardziej adekwatną ochronę ubezpieczeniową przewożonych towarów w transporcie krajowym i międzynarodowym oraz w trakcie składowania na naszych magazynach
  • Odszkodowanie w pełnej wartości towaru plus koszty transportu i spodziewany zysk max do 10%
  • Indywidualne ubezpieczenie spełniające Państwa potrzeby. Ubezpieczenie może być zaaranżowane dla pojedynczej przesyłki, dla wszystkich przesyłek w skali roku bądź całego kontraktu
  • Sprawny proces reklamacyjny
  • Prosty proces zakupu ubezpieczenia

Ubezpieczenie Cargo

Polisa generalna roczna

Ochrona ubezpieczeniowa wystaw i targów

Ubezpieczenie szkód wynikowych

Ubezpieczenie na czas składowania

Dlaczego ubezpieczenie Cargo? 

W międzynarodowym handlu odpowiedzialność przewoźnika (spedytora, linii lotniczej, armatora morskiego etc.) jest ograniczona. Należne odszkodowanie może być w związku z tym znacznie niższe od faktycznie poniesionej szkody. Ponadto, konwencje międzynarodowe często wprowadzają dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika.

W przypadku utraty lub uszkodzenia Państwa przesyłki, dla której zaaranżowano ubezpieczenie Cargo otrzymają Państwo odszkodowanie w pełnej wartości towaru.

Ogólne warunki ubezpieczenia Cargo

Informujemy, iż usługa ubezpieczenia Cargo dla przesyłki jest możliwa w przypadku, gdy DSV Road wykonuje usługę spedycyjną/transportową.

W kwestii uzyskania szczegółowych informacji oraz oferty prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Zarządzania Ryzykiem DSV:

e-mail: dsvcargoinsurance@pl.dsv.com

tel: +48 22 739 23 42

Zapytaj o wycenę