open/close

Pakiet e-services Advanced

W ramach pakietu e-services Advanced otrzymują Państwo system zarządzania transportem wyposażony w pełny zakres funkcji niezbędnych do wykonywania wszystkich czynności administracyjnych związanych z przewozami. System ten umożliwia powiadamianie klienta o wszelkich problemach związanych z dostawami, ułatwia obsługę ładunków powrotnych oraz pozwala na wstępne definiowanie wartości, które mają znaleźć się w raportach dotyczących wysyłek.

E-services Advanced to rozszerzona wersja pakietu podstawowego (Basic), przydatna zarówno klientom korzystającym z systemu regularnie, jak i użytkownikom okazjonalnym. W ramach produktu oferowane są następujące elementy i funkcje:

 • Osobiste dane logowania
 • Rejestrowanie nowej przesyłki
 • Zlecanie wysyłki
 • Konsolidacja przesyłek
 • Potwierdzanie zlecenia
 • Informacja o statusie przesyłek
 • Powiadomienia o zmianach statusu
 • Widok towarów
 • Kontrola faktur
 • Centrum raportów
 • Raport o przesyłkach
 • Rejestrowanie adresów
 • Dostosowywanie szablonów
 • Historia działań
 • Elektroniczna wymiana danych (EDI)

Powyższe narzędzia pozwalają zaoszczędzić czas, uzyskać pełen dostęp do informacji oraz zwiększyć wydajność pracy.

Osobiste dane logowania

Otrzymują Państwo osobiste dane logowania, które obejmują identyfikator (nazwę) użytkownika, identyfikator firmy oraz hasło. Umożliwia to przechowywanie w systemie adresów i innych ustawień dostosowanych do Państwa potrzeb.

Rejestrowanie nowej przesyłki

Przesyłkę można zarejestrować ręcznie lub na podstawie informacji przesyłanych z systemu klienta do systemu naszej firmy.

Zlecanie wysyłki

Wysyłkę mogą Państwo zlecać przez Internet zgodnie z własnym harmonogramem, decydując także o terminie odbioru przesyłek. Tworzenie własnych szablonów pozwala dostosować pracę systemu do indywidualnych potrzeb. Opisywany system jest zintegrowany w ramach wszystkich spółek Grupy DSV na całym świecie, w związku z czym mogą Państwo wybrać sposób transportu oraz to, w których krajach przesyłkę ma obsługiwać DSV.

Konsolidacja przesyłek

System umożliwia skonsolidowanie kilku przesyłek skierowanych do tej samej miejscowości lub tego samego adresata i potraktowanie ich jako jednej. Rozwiązanie takie zmniejsza koszty transportu, a także ułatwia monitorowanie. Mogą Państwo przy tym przez cały czas śledzić w systemie pierwotną przesyłkę, a także w każdej chwili rozdzielić skonsolidowany pakiet na potrzeby lokalnej dystrybucji lub nowej konsolidacji.

Potwierdzanie zlecenia

Po przyjęciu i rozpoczęciu przetwarzania zlecenia otrzymują Państwo faksem lub pocztą elektroniczną potwierdzenie w postaci dokumentu elektronicznego.

Informacja o statusie przesyłek

Funkcja ta pozwala w dowolnej chwili sprawdzić aktualny status ostatnio nadanych przesyłek. Wszystkie informacje są gromadzone w jednym miejscu. Z łatwością mogą Państwo przeszukiwać bieżące przesyłki na podstawie całej gamy parametrów, takich jak numer zlecenia, nadawca, odbiorca oraz nazwa przewożonego produktu lub numer artykułu. Informacje o statusie przesyłek można dostosowywać w taki sposób, aby indywidualni użytkownicy mieli dostęp wyłącznie do własnych przesyłek lub do wszystkich przesyłek firmy. Ponadto do wyświetlania informacji o statusie przesyłek można również upoważnić inną firmę.

Powiadomienia o zmianach statusu

Powiadomienia o zmianach statusu to proaktywna usługa śledzenia przesyłek. Informacje o bieżącym statusie przesyłek oraz wszelkich problemach, takich jak opóźnienia czy uszkodzenie towarów, mogą Państwo otrzymywać pocztą elektroniczną lub sms-ami.

Widok towarów

Dzięki tej funkcji mogą Państwo udostępnić swoim odbiorcom informacje o wysyłanych do nich przesyłkach. Odbiorca otrzymuje hasło umożliwiające dostęp do wersji systemu działającej w trybie tylko do odczytu. Funkcja widoku towarów pozwala zapewnić Państwa odbiorcom wysoki poziom usług, jednocześnie zmniejszając obciążenia pracowników działu obsługi klienta.

Kontrola faktur

Państwa pierwotne zlecenie automatycznie kojarzone jest z odpowiednią fakturą. To pozwala z łatwością kontrolować faktury związane z poszczególnymi przesyłkami. Funkcja ta umożliwia DSV wysyłanie faktur elektronicznych bezpośrednio do systemu analizującego ceny, masę, przepływy itd., co ułatwia rozpoznawanie ewentualnych problemów i błędów.

Centrum raportów

Mogą Państwo otrzymywać spersonalizowane raporty o przesyłkach, zawierające zdefiniowane wcześniej dane. System pozwala wybrać informacje, które mają być widoczne w takich raportach, oraz wskazać okres objęty raportowaniem. Ponadto mogą Państwo użyć filtrów, które umożliwiają uzyskanie raportu dotyczącego określonego produktu, nadawcy, odbiorcy itd. Aby regularnie otrzymywać raporty, należy zapisać odpowiedni szablon. W takim przypadku raporty są wysyłane w ustalonych terminach na podany adres poczty elektronicznej.

Raport o przesyłkach

W ramach tej usługi otrzymają Państwo raporty, które można zaimportować do aplikacji Excel i Access lub innych programów. Raporty te zawierają ogólne informacje o wszystkich przesyłkach i zdarzeniach związanych ze spedycją w okresie ostatnich 18 miesięcy, w tym o przewożonych towarach, wykorzystywanych usługach transportowych, łącznej masie oraz zmianach statusu. Otrzymaną w ten sposób dokumentację można następnie wykorzystać do celów związanych z planowaniem, oceną jakości i zaopatrzeniem.

Rejestrowanie adresów

Korzystając z tej funkcji, mogą Państwo utworzyć własny rejestr adresów. Zapisane adresy można następnie wybierać z wygodnego menu rozwijanego. Rejestr pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć do minimum liczbę błędów, ponieważ dane wpisywane są tylko raz.

Dostosowywanie szablonów

Warto usprawnić proces składania zleceń, korzystając z dostosowanych do własnych potrzeb szablonów. Mogą je Państwo tworzyć i modyfikować zależnie od obiegu transportu, przewożonych produktów itd. tak, aby zawierały tylko niezbędne Państwu informacje.

Historia działań

Funkcja historii pozwala uzyskać ogólne informacje o wszystkich przesyłkach i zdarzeniach związanych ze spedycją z ostatnich 18 miesięcy. Mogą Państwo wyświetlać szczegółowe informacje o transportach, w tym o przewożonych towarach, wykorzystywanych usługach transportowych, łącznej masie czy zmianach statusu.

Elektroniczna wymiana danych (EDI)

Przesyłki realizowane przy użyciu wszystkich środków transportu oferowanych przez DSV mogą Państwo rezerwować i zlecać za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych (Electronic Data Interchange — EDI). Tą drogą mogą też Państwo otrzymywać pliki zawierające informacje niezbędne do fakturowania, dane statystyczne lub inne dane przeznaczone do przetwarzania w systemie Państwa firmy.