open/close

Pakiet e-services Basic

Pakiet e-services Basic ułatwia administrowanie transportem: umożliwia korzystanie z dokumentów przewozowych w wymaganym formacie, pozwala też bez trudu rejestrować przesyłki oraz w każdej chwili sprawdzać ich stan.

Pakiet e-services Basic to standardowy produkt przeznaczony dla klientów korzystających z systemu regularnie lub jednorazowo. Obejmuje następujące elementy i funkcje:

  • Osobisty login
  • Rejestrowanie nowej przesyłki
  • Informacja o statusie przesyłek
  • Raport o przesyłkach
  • Rejestrowanie adresów
  • Niestandardowe szablony
  • Historia działań
  • Wymiana danych EDI

W ramach powyższych funkcji klient otrzymuje narzędzia pozwalające zaoszczędzić czas, uzyskać pełny dostęp do informacji oraz zwiększyć wydajność pracy.

Osobisty Login

Klient otrzymuje osobiste dane logowania, które obejmują nazwę użytkownika, identyfikator firmy oraz hasło. Umożliwia to przechowywanie w systemie adresów i innych dostosowanych do potrzeb klienta ustawień w bezpieczny sposób.

Rejestrowanie nowej przesyłki

Przesyłkę można zarejestrować ręcznie lub na podstawie informacji przesyłanych z systemu klienta do systemu naszej firmy.

Zlecanie transportu

Klient może zlecać przesyłki przez Internet zgodnie z własnym harmonogramem oraz decydować o terminie ich odbioru, a także tworzyć własne szablony pozwalające dostosować pracę systemu do indywidualnych potrzeb. Platforma e-services jest zintegrowana z systemami wszystkich spółek grupy DSV na całym świecie, w związku z czym klient może wybrać rodzaj transportu oraz to, w których krajach ma on być realizowany przez DSV.

Potwierdzanie zlecenia

Po przyjęciu i przetworzeniu rezerwacji Klient otrzymuje potwierdzenie w postaci dokumentu elektronicznego, który zawiera informację o przyjęciu zlecenia i rozpoczęciu jego przetwarzania przez DSV. Potwierdzenie takie przesyłane jest faksem lub pocztą elektroniczną.

Informacja o statusie przesyłek

Funkcja ta pozwala w dowolnej chwili sprawdzić status ostatnio nadanych przesyłek. Wszystkie informacje są gromadzone w jednym miejscu, co ułatwia wyszukiwanie bieżących przesyłek na podstawie całej gamy parametrów takich jak numer zlecenia, nadawca, odbiorca oraz nazwa przewożonego produktu lub numer artykułu. Informacje o statusie przesyłek można konfigurować tak, aby indywidualni użytkownicy mieli dostęp wyłącznie do własnych przesyłek lub do wszystkich przesyłek swojej firmy. Do sprawdzania statusu przesyłek można również upoważnić inną firmę.

Report o przesyłkach

W ramach tej usługi klient otrzymuje raporty o przesyłkach, które może następnie zaimportować do aplikacji Excel i Access lub innych programów. Raporty te zawierają ogólne informacje o wszystkich przesyłkach i zdarzeniach związanych z przewozami w okresie ostatnich 18 miesięcy, w tym o przewożonych towarach, wykorzystywanych usługach transportowych, łącznej masie oraz zmianach statusu. Otrzymaną dokumentację można następnie wykorzystać do celów związanych z planowaniem, oceną jakości i zaopatrzeniem.

Rejestrowanie adresów

Korzystając z funkcji administrowania adresami, klient może utworzyć własny ich rejestr. Zapisane adresy można następnie wybierać z wygodnego menu rozwijanego. Rejestr pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć do minimum ryzyko popełnienia błędu.

Szablony zleceń

Zlecając przesyłki, klient może zoptymalizować przepływ pracy, korzystając z własnych szablonów. Można je tworzyć i zmieniać zależnie od przebiegu transportu czy przewożonych produktów – w taki sposób, aby zawierały tylko niezbędne informacje.

Historia działań

Funkcja historii pozwala uzyskać ogólne informacje o wszystkich przesyłkach i zdarzeniach związanych z przewozami w ostatnich 18 miesiącach. Klient może wyświetlać szczegółowe informacje o transportach, w tym o przewożonych towarach, wykorzystywanych usługach transportowych, łącznej masie oraz zmianach statusu

Wymiana danych EDI

Wysyłanie zleceń i danych EDI możliwe jest niezależnie od stosowanych środków transportu. Ponadto klient może otrzymywać pliki zawierające informacje niezbędne do fakturowania, dane statystyczne lub inne dane przeznaczone do przetwarzania w jego własnym systemie.