open/close

Pakiet Performance Advanced

Ten pakiet polecamy tym z Państwa, którzy nie zamierzają składać zleceń za pośrednictwem platformy e-services, ale chcieliby otrzymywać informacje o wszelkich nieprawidłowościach związanych z przewozami, śledzić faktury oraz sprawnie obsługiwać ładunki powrotne.

Pakiet Performance Advanced zawiera wszystkie funkcje pakietu e-services Advanced z wyjątkiem funkcji związanych ze składaniem zleceń.

Funkcje dostępne w pakiecie Performance Advanced

  • Informacja o statusie przesyłek
  • Powiadomienia o zmianach statusu
  • Widok towarów
  • Kontrola faktur
  • Centrum raportów
  • Raport o przesyłkach
  • Rejestrowanie adresów
  • Dostosowywanie szablonów
  • Historia działań
  • Elektroniczna wymiana danych (EDI)

W ramach powyższych funkcji klient otrzymuje narzędzia pozwalające zaoszczędzić czas, uzyskać pełny dostęp do informacji oraz zwiększyć wydajność pracy.

Informacja o statusie przesyłek

Funkcja ta pozwala w dowolnej chwili sprawdzić aktualny status ostatnio nadanych przesyłek. Wszystkie informacje są gromadzone w jednym miejscu. Z łatwością mogą Państwo przeszukiwać bieżące przesyłki na podstawie całej gamy parametrów, takich jak numer zlecenia, nadawca, odbiorca oraz nazwa przewożonego produktu lub numer artykułu. Informacje o statusie przesyłek można dostosowywać w taki sposób, aby indywidualni użytkownicy mieli dostęp wyłącznie do własnych przesyłek lub do wszystkich przesyłek firmy. Ponadto do wyświetlania informacji o statusie przesyłek można również upoważnić inną firmę.

Powiadomienia o zmianach statusu

Powiadomienia o zmianach statusu to proaktywna usługa śledzenia przesyłek. Informacje o bieżącym statusie przesyłek oraz wszelkich problemach, takich jak opóźnienia czy uszkodzenie towarów, mogą Państwo otrzymywać pocztą elektroniczną lub sms-ami.

Widok towarów

Dzięki tej funkcji mogą Państwo udostępnić swoim odbiorcom informacje o wysyłanych do nich przesyłkach. Odbiorca otrzymuje hasło umożliwiające dostęp do wersji systemu działającej w trybie tylko do odczytu. Funkcja widoku towarów pozwala zapewnić Państwa odbiorcom wysoki poziom usług, jednocześnie zmniejszając obciążenia pracowników działu obsługi klienta.

Kontrola faktur

Państwa pierwotne zlecenie automatycznie kojarzone jest z odpowiednią fakturą. To pozwala z łatwością kontrolować faktury związane z poszczególnymi przesyłkami. Funkcja ta umożliwia DSV wysyłanie faktur elektronicznych bezpośrednio do systemu analizującego ceny, masę, przepływy itd., co ułatwia rozpoznawanie ewentualnych problemów i błędów.

Centrum raportów

Mogą Państwo otrzymywać spersonalizowane raporty o przesyłkach, zawierające zdefiniowane wcześniej dane. System pozwala wybrać informacje, które mają być widoczne w takich raportach, oraz wskazać okres objęty raportowaniem. Ponadto mogą Państwo użyć filtrów, które umożliwiają uzyskanie raportu dotyczącego określonego produktu, nadawcy, odbiorcy itd. Aby regularnie otrzymywać raporty, należy zapisać odpowiedni szablon. W takim przypadku raporty są wysyłane w ustalonych terminach na podany adres poczty elektronicznej.

Raport o przesyłkach

W ramach tej usługi otrzymają Państwo raporty, które można zaimportować do aplikacji Excel i Access lub innych programów. Raporty te zawierają ogólne informacje o wszystkich przesyłkach i zdarzeniach związanych ze spedycją w okresie ostatnich 18 miesięcy, w tym o przewożonych towarach, wykorzystywanych usługach transportowych, łącznej masie oraz zmianach statusu. Otrzymaną w ten sposób dokumentację można następnie wykorzystać do celów związanych z planowaniem, oceną jakości i zaopatrzeniem.

Rejestrowanie adresów

Korzystając z tej funkcji, mogą Państwo utworzyć własny rejestr adresów. Zapisane adresy można następnie wybierać z wygodnego menu rozwijanego. Rejestr pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć do minimum liczbę błędów, ponieważ dane wpisywane są tylko raz.

Dostosowywanie szablonów

Warto usprawnić proces składania zleceń, korzystając z dostosowanych do własnych potrzeb szablonów. Mogą je Państwo tworzyć i modyfikować zależnie od obiegu transportu, przewożonych produktów itd. tak, aby zawierały tylko niezbędne Państwu informacje.

Historia działań

Funkcja historii pozwala uzyskać ogólne informacje o wszystkich przesyłkach i zdarzeniach związanych ze spedycją z ostatnich 18 miesięcy. Mogą Państwo wyświetlać szczegółowe informacje o transportach, w tym o przewożonych towarach, wykorzystywanych usługach transportowych, łącznej masie czy zmianach statusu.

Elektroniczna wymiana danych (EDI)

Przesyłki realizowane przy użyciu wszystkich środków transportu oferowanych przez DSV mogą Państwo rezerwować i zlecać za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych (Electronic Data Interchange — EDI). Tą drogą mogą też Państwo otrzymywać pliki zawierające informacje niezbędne do fakturowania, dane statystyczne lub inne dane przeznaczone do przetwarzania w systemie Państwa firmy.