open/close

Pakiet Performance Basic

Opcja ta jest przeznaczona dla tych z Państwa, którzy potrzebują niestandardowych raportów o wysyłkach oraz chcą nadzorować i kontrolować przewozy, ale nie zamierzają dokonywać rezerwacji za pośrednictwem platformy e-services firmy DSV.

Pakiet Performance Basic zawiera wszystkie funkcje pakietu e-services Basic z wyjątkiem funkcji związanych z rezerwacjami.

Funkcje dostępne w pakiecie Performance Basic

  • Informacja o statusie przesyłek
  • Raport o przesyłkach
  • Rejestrowanie adresów
  • Dostosowywanie szablonów
  • Historia działań
  • Elektroniczna wymiana danych (EDI)

Powyższe narzędzia pozwalają zaoszczędzić czas, uzyskać pełen dostęp do informacji oraz zwiększyć wydajność pracy.

Informacja o statusie przesyłek

Funkcja ta pozwala w dowolnej chwili sprawdzić aktualny status ostatnio nadanych przesyłek. Wszystkie informacje są gromadzone w jednym miejscu. Z łatwością mogą Państwo przeszukiwać bieżące przesyłki na podstawie całej gamy parametrów, takich jak numer zlecenia, nadawca, odbiorca oraz nazwa przewożonego produktu lub numer artykułu. Informacje o statusie przesyłek można dostosowywać w taki sposób, aby indywidualni użytkownicy mieli dostęp wyłącznie do własnych przesyłek lub do wszystkich przesyłek firmy. Ponadto do wyświetlania informacji o statusie przesyłek można również upoważnić inną firmę.

Raport o przesyłkach

W ramach tej usługi otrzymają Państwo raporty, które można zaimportować do aplikacji Excel i Access lub innych programów. Raporty te zawierają ogólne informacje o wszystkich przesyłkach i zdarzeniach związanych ze spedycją w okresie ostatnich 18 miesięcy, w tym o przewożonych towarach, wykorzystywanych usługach transportowych, łącznej masie oraz zmianach statusu. Otrzymaną w ten sposób dokumentację można następnie wykorzystać do celów związanych z planowaniem, oceną jakości i zaopatrzeniem.

Rejestrowanie adresów

Korzystając z tej funkcji, mogą Państwo utworzyć własny rejestr adresów. Zapisane adresy można następnie wybierać z wygodnego menu rozwijanego. Rejestr pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć do minimum liczbę błędów, ponieważ dane wpisywane są tylko raz.

Dostosowywanie szablonów

Warto usprawnić proces składania zleceń, korzystając z dostosowanych do własnych potrzeb szablonów. Mogą je Państwo tworzyć i modyfikować zależnie od obiegu transportu, przewożonych produktów itd. tak, aby zawierały tylko niezbędne Państwu informacje.

Historia działań

Funkcja historii pozwala uzyskać ogólne informacje o wszystkich przesyłkach i zdarzeniach związanych ze spedycją z ostatnich 18 miesięcy. Mogą Państwo wyświetlać szczegółowe informacje o transportach, w tym o przewożonych towarach, wykorzystywanych usługach transportowych, łącznej masie czy zmianach statusu.

Elektroniczna wymiana danych (EDI)

Przesyłki realizowane przy użyciu wszystkich środków transportu oferowanych przez DSV mogą Państwo rezerwować i zlecać za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych (Electronic Data Interchange — EDI). Tą drogą mogą też Państwo otrzymywać pliki zawierające informacje niezbędne do fakturowania, dane statystyczne lub inne dane przeznaczone do przetwarzania w systemie Państwa firmy.