open/close

Funkcje dodatkowe Performance Basic

Oferujemy szeroką gamę funkcji dodatkowych, które rozszerzają możliwości pakietu e-services Basic. Funkcje te można dobierać zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami, dzięki czemu pozwalają na zwiększenie wydajności pracy.

Do wyboru są następujące opcje:

  • Zapytania o cenę
  • Bezpośrednie drukowanie
  • Wysyłki zbiorcze
  • Integracja
  • Importowanie adresów

Zapytania o cenę

Funkcja ta pozwala uzyskać pełną kontrolę nad organizacją dostaw i ułatwia dostęp do informacji związanych z przewozami.

Klient może składać zapytania dotyczące kosztów poszczególnych usług lub korzystać z dostępnego w systemie mechanizmu automatycznego ustalania cen, a także dodawać dopłaty (co jest przydatne przy refakturowaniu). Kolejną zaletą jest możliwość składania zapytań o cenę w wybranej walucie.

Najważniejsze zalety opisywanej funkcji to:

  • Dostęp przez Internet
  • Możliwość działania bez instalacji lokalnej
  • Łatwość obliczania kosztów transportu
  • Pełna kontrola nad organizacją dostaw w przypadku każdej wysyłki
  • Możliwość wyszczególnienia składników kosztów, np. opłat administracyjnych, korekt walutowych czy opłat paliwowych

Funkcja obsługi zapytań o cenę jest przeznaczona dla wszystkich Państwa, którzy chcą uzyskać pełną kontrolę nad organizacją dostaw i kosztami poszczególnych przesyłek.

Bezpośrednie drukowanie

Funkcja ta optymalizuje drukowanie poprzez wstępne zdefiniowanie drukarek.

Funkcja bezpośredniego drukowania umożliwia wstępne zdefiniowanie drukarek, które mają służyć do drukowania etykiet i dokumentów przewozowych, a także pozwala na natychmiastowe drukowanie dokumentów bez otwierania ich w programie Adobe Reader.

Łatwy dostęp
Korzystanie z funkcji bezpośredniego drukowania wymaga zainstalowania na komputerze odpowiedniego programu. Instalacja programu jest bardzo prosta, a ponadto wraz z potwierdzeniem zamówienia otrzymają Państwo szczegółową instrukcję.

Wysyłki zbiorcze

Funkcja ta pozwala zaoszczędzić czas, usprawniając organizację dnia pracy.

Oferujemy łatwą w obsłudze funkcję, która pozwala zaoszczędzić czas przy wysyłaniu identycznych towarów (takich jak katalogi czy materiały marketingowe) do dużej liczby odbiorców.

Integracja

Opcja ta umożliwia zintegrowanie oferowanych rozwiązań z Państwa dotychczasowym systemem, usprawniając przepływ informacji.

Zintegrowanie Państwa dotychczasowego systemu obsługi zleceń lub systemu zarządzania przedsiębiorstwem z systemem naszej firmy usprawnia obsługę przesyłek. Dzięki temu mogą Państwo korzystać z jednego systemu administracyjnego bez względu na liczbę przewoźników, a także uzyskują pełny dostęp do narzędzi kontrolnych oferowanych w pakiecie e-services Basic.

Mechanizmy integracji można konfigurować na różne sposoby w zależności od tego, jakie informacje mają być przekazywane.

Integracja podstawowa
Integracja jest możliwa w przypadku wszystkich systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ERP). Dzięki niej informacje o zleceniach raz zarejestrowane w Państwa systemie ERP trafiają automatycznie do naszego systemu, co umożliwia automatyczne konsolidowanie, tworzenie dokumentów przewozowych i dokumentów w systemie EDI, powiadamianie o stanie wysyłek, kontrolowanie faktur itd.

Integracja zaawansowana
Możemy również dostosować proponowane rozwiązanie do Państwa indywidualnych upodobań, potrzeb i wymagań.
Integracja z ponad 40 różnymi systemami obsługi zleceń i zarządzania przedsiębiorstwem
Oprócz podstawowych i zaawansowanych mechanizmów integracji oferujemy także standardowe połączenia z większością systemów obsługi zleceń i zarządzania przedsiębiorstwem, w tym z produktami Navision, AS/400, Concorde, SAP, Monitor, Visma/SPCS i Streamserver.

Importowanie adresów

Przeniesienie Państwa adresów gwarantuje dokładność i wysoką jakość danych.

Oferujemy narzędzie, które umożliwia zaimportowanie dotychczasowej bazy danych adresów do naszej bazy danych, a tym samym pozwala uniknąć każdorazowego ręcznego wprowadzania informacji.

Oszczędność czasu i zminimalizowanie liczby błędów
Zapisane adresy mogą Państwo wybierać z wygodnego menu rozwijanego. Rejestr pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć do minimum liczbę błędów, ponieważ dane wpisywane są tylko raz, a przy każdym następnym użyciu pobierane z bazy danych.