open/close

System Bezpieczeństwa Żywności

Wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności swym zakresem obejmuje wszystkie oddziały spółki
DSV Road Sp. z o.o. w Polsce w następujących lokalizacjach:

 • Duchnice, ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 • Poznań, ul. Krzysztofa Kolumba 8, 62-052 Komorniki
 • Sosnowiec, ul. Inwestycyjna 10, 41-208 Sosnowiec
 • Łódź, ul. Niciarniana 49c, 92-320 Łódź
 • Gdańsk, ul. Elbląska 110, 80-718 Gdańsk
 • Wrocław, ul. Ryszarda Chomicza 1, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska
 • Kokotów, Kokotów 777a, 32-010 Kokotów k/Krakowa
 • Kampinos, Gnatowice Stare 30, 05-085 Kampinos
 • Szczecin, ul Kablowa 1, 70-895 Szczecin

W ramach systemu bezpieczeństwa żywności obejmującego swym zakresem usługi transportowo-logistyczne DSV Road Sp. z o.o. dąży do oferowania systemów transportowych i logistycznych zapewniających utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa żywności, zgodnych z przepisami prawnymi i wymaganiami Klientów.
DSV Road Sp. z o.o. jest świadome swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywności podczas realizacji działań biznesowych. W tym celu DSV Road Sp. z o.o. identyfikuje, ocenia i nadzoruje te aspekty swojej działalności, które mają wpływ na zachowanie jakości i integralności produktów spożywczych. Współpraca z Klientami, Podwykonawcami i Dostawcami DSV realizowana jest z uwzględnieniem tych celów.


Założone działania są realizowane poprzez:

 • Ciągłe monitorowanie i doskonalenie wewnętrznych procesów dotyczących usług logistyczno-transportowych.
 • Przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.
 • Realizację usług transportowo logistycznych przy efektywnym wykorzystaniu zasobów, sprzętu i materiałów.
 • Dobór do współpracy firm spełniających wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw.
 • Okresowe szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa żywności w zakresie usług transportowo-logistycznych.
 • Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).
 • Zaangażowanie wszystkich Pracowników DSV Road w działania na rzecz bezpieczeństwa żywności.
 • Identyfikację ryzyk i szans w odniesieniu do podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Polityka Bezpieczeństwa Żywności jest zadeklarowana przez Najwyższe Kierownictwo spółki DSV Road, które zapewnia niezbędne środki i zasoby do utrzymania i ciągłego doskonalenia swojej działalności na rzecz zachowania jakości i integralności produktu spożywczego na każdym etapie łańcucha dostaw.
Polityka Bezpieczeństwa Żywności jest komunikowana wszystkim Pracownikom Grupy DSV, osobom pracującym w imieniu DSV oraz jest eksponowana we wszystkich siedzibach Grupy DSV i udostępniana Klientom, Dostawcom oraz wszystkim zainteresowanym stronom.

Polityka Bezpieczeństwa Żywności w DSV Road

Certyfikat ISO 22000 POL

Certyfikat ISO 22000 ENG