open/close

Transport materiałów niebezpiecznych ADR

Towary niebezpieczne są przedmiotem bardzo złożonych przepisów I standardów, ponieważ wypadki z ich udziałem mogą mieć poważne konsekwencje dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Bezpieczeństwo i zgodność ze standardami są dla nas najwyższym priorytetem. Nasi specjaliści cały czas pracują nad lepszymi procedurami obejmującymi wszystkie etapy realizacji dostawy w celu zapobiegania wypadkom i minimalizacji negatywnych czynników.

Zapytaj o wycenę